služby

Zpracujeme Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) pro Váš rodinný dům, byt, bytový dům či jiný objekt. Řešíme novostavby, rekonstrukce i případy spojené s prodejem a pronájmem nemovitosti. Pro vlastníky nemovitostí, projektanty, realitní kanceláře a makléře, správce nemovitostí. Brno, Brno - město, Brno - venkov, Jihomoravský kraj, i jinde. Odborně a kvalifikovaně, rychle a za dobré ceny.

  •  Jaké služby nabízíme?

Zpracujeme průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
V případě chybějících pokladů zaměříme stávající stav / opatříme potřebnou dokumentaci
Zpracujeme projekty a energetické posouzení k dotačnímu programu Nová zelená úsporám (NZÚ)
Projektantům nabízíme možnost konzultace v průběhu zpracování dokumentace tak, aby bylo možné splnit požadavky aktuální legislativy.

  •  Jaké stavby řešíme?

Rodinné domy, bytové jednotky, bytové domy, ostatní budovy - veřejné stavby, administrativní a kulturní stavby, obchodní jednotky, ...

  •  Pro koho pracujeme?

Pracujeme pro vlastníky nemovitostí, projektanty, realitní kanceláře a makléře, správce nemovitostí - soukromí vlastníci / sdružení vlastníků / firmy / obce / města / kraje.

  •  Kde pracujeme?

Pracujeme především v lokalitách Brno, Brno - město, Brno - venkov, Jihomoravský kraj, ale spolupráce je možná prakticky po celé ČR

Při dostupnosti podkladů (např. projekt novostavby) zpracujeme PENB zcela na dálku. Jinak je zpravidla nutné navštívit stavbu osobně, zaměřit ji a posoudit technický stav objektu i technických zařízení.